Hvað er
WLTP?

Breyting á lögbundnum prófunaraðferðum fyrir eyðslu, útblástur og mengunarvalda. Nýja prófunarferlið kallast wltp (worldwide harmonized light vehicles test procedure).

Gefur skýrari niðurstöður

WLTP nýtt próf frá september 2017

icon
Tímalengd
30 mínútur
icon
Vegalengd
23 kílómetrar
icon
Hraði
46 km. meðalhraði 130 km. hámarkshraði
icon
Breytileg gírun
háð tegund bifreiðar
icon
14 - 23°C
hiti við prófun
icon
CO2 og eldsneytis notkun
Mælingar á eldsneytis notkun verða nær þeim eyðslu sem ökumaður mun upplifa við akstur
WLTP er ný lögbundin prófunaraðferð fyrir alla bílaframleiðendur til að ákvarða tölur fyrir útblástursefni og eldsneytisnotkun. Með því að færa prófunarskilyrðin nær raunveruleikanum mun WLTP skila gildum sem eru eiga betur við um raunverulegan akstur. Ein af breytingunum er töluvert lengri prófunartími (30 mínútur í stað 20 mínútna) ásamt endurskilgreindum og töluvert meiri prófunarhraða.
Til að gefa nákvæmari gildi um losun koltvísýrings mun nýja prófunaraðferðin ekki aðeins innihalda staðalbúnað – eins og fyrri prófunin – heldur einnig allan sérbúnað ökutækis. Þetta skilar tveimur gildum fyrir hverja gerð ökutækis: lægsta og hæsta staðlaða útblástursgildi í samræmi við valinn búnað.
Þegar um er að ræða tiltekna útfærslu á bíl er þó einnig hægt að tilgreina stakt staðlað gildi beint.
WLTP auðveldar þér að sjá eyðslu og koltvísýringslosun ökutækis í framtíðinni. Þar sem þessi gildi verða mæld á raunsærri hátt en áður má búast við að mælingar sýni meiri eyðslu og losun koltvísýrings hjá ökutækjum með brunahreyfil. Drægi rafhlöðunnar minnkar hjá rafmagnsbílum.
MINI er nú þegar að vinna að því að skipta yfir í nýju prófunaraðferðina og undirbýr vöruframboð sitt skref fyrir skref með nýjum ökutækjum, nýjum vélarútgáfum eða tæknilegum endurskoðunum. Þetta mun tryggja algjört samræmi við WLTP fyrir allan flota BMW Group.
Frá og með september 2018 ber öllum bílaframleiðendum í Evrópusambandinu, sem og í Sviss og Tyrklandi, lagaleg skylda til að framleiða einungis bíla sem hafa verið prófaðir í samræmi við WLTP-prófunaraðferðina. Skiptin á mörkuðunum munu fara eftir viðeigandi landslögum. Hins vegar þurfa öll lönd sem taka upp löggjöf ESB fyrir samþykkt ökutækja að gefa upp WLTP-gildi fyrir öll ökutæki fyrir desember 2020.

WLTP BORIÐ SAMAN VIÐ NEDC.

Þetta helsti munurinn á milli gömlu og nýju prófunaraðferðarinnar.
Prófunarskilyrði
NEDC
WLTP
Prófunarskilyrði
PRÓFUNARTÍMI
NEDC
20 MÍN.
WLTP
30 MÍN.
Prófunarskilyrði
PRÓFUNARVEGALENGD
NEDC
11 KM
WLTP
23,5 KM
Prófunarskilyrði
TÍMI Í KYRRSTÖÐU
NEDC
25%
WLTP
13%
Prófunarskilyrði
PRÓFUNARSTIG
NEDC
INNANBÆJAR-/UTANBÆJARAKSTUR, (BLANDAÐUR AKSTUR)
WLTP
LÍTILL, MIÐLUNGS, MIKILL, MJÖG MIKILL, (BLANDAÐUR AKSTUR); (AUK „BORGARAKSTURS“ FYRIR RAFMAGNSBÍLA OG BÍLA MEÐ TENGITVINNDRIF)
Prófunarskilyrði
HRAÐI
NEDC
MEÐALHRAÐI: 34 KM/KLST. HÁMARKSHRAÐI: 120 KM/KLST.
WLTP
MEÐALHRAÐI: 46,6 KM/KLST. HÁMARKSHRAÐI: 131 KM/KLST.
Prófunarskilyrði
HITASTIG
NEDC
20–30 °C VÉL RÆST KÖLD
WLTP
14 °C (PRÓFAÐ VIÐ 23 °C, LEIÐRÉTT FYRIR 14 °C) VÉL RÆST KÖLD
Prófunarskilyrði
VALKOSTIR FYRIR SÉRBÚNAÐ
NEDC
EKKI TEKIÐ TILLIT TIL
WLTP
TEKIÐ ER TILLIT TIL ALLS AUKABÚNAÐAR HVAÐ VARÐAR ÁHRIF Á LOFTMÓTSTÖÐU, ÞYNGD OG VELTIVIÐNÁM.
RAUNVERULEGUR ÚTBLÁSTUR VIÐ AKSTUR.
TAKMÖRKUN Á GILDUM MENGUNARVALDA Á VEGINUM.

Auk WLTP verða allir bílaframleiðendur að fylgja RDE (Real Driving Emissions, raunverulegur útblástur við akstur) frá og með september 2018. Í RDE-prófunum er útblástur mengunarvalda eins og agna og köfnunarefnisoxíðs (NOx) mældur á veginum. Þessi aðferð ákvarðar meðalgildi útblásturs sem búast má við í daglegum akstri.

ITil þess að draga enn meira úr þessum gildum fyrir mengunarvalda notar MINI ýmsa tækni til að minnka útblástur í bílunum sínum, meðal annars BluePerformance með SCR (Selective Catalytic Reduction) og agnasíur í dísilbílum og bensínbílum. Með þessu móti getur MINI fylgt lágum viðmiðunargildum staðalsins EU6c fyrir útblástursefni, sem er skylda fyrir öll ný ökutæki frá og með haustinu 2018. Staðallinn EU6c fyrir útblástursefni fyrirskipar lægri mörk fyrir ökutæki með bensínvélar en staðallinn EU6b. Sömu mörk gilda fyrir ökutæki með dísilvélar innan ferlisins, bæði í EU6b og Eu6c.

STAÐALL EVRÓPUSAMBANDSINS UM ÚTBLÁSTURSEFNI.
img
LÆGRI GILDI. MEIRI ÁSKORUN.

Staðall Evrópusambandsins um útblástursefni skilgreinir gild mörk fyrir útblástursefni eins og köfnunarefnisoxíð og agnir innan Evrópusambandsins. Mörkin eru breytileg eftir gerðum véla og ökutækja. Mörkin er stöðugt verið að herða til að vernda loftslagið og bæta loftgæði. Þetta skapar bílaframleiðendum nýjar áskoranir.

2017
SEPTEMBER
Skiptin yfir í WLTP og RDE, skref fyrir skref, munu eiga sér stað frá og með september 2017.
2018
SEPTEMBER
Öll ný ökutæki þurfa að vera vottuð í samræmi við WLTP og einnig þurfa þau að fylgja mörkum fyrir agnamagn RDE-prófunaraðferðarinnar. Þetta tryggir samræmi á gildum fyrir losun koltvísýrings og eyðslu í öllum ökutækjum.
2019
SEPTEMBER
Öll ný og nýskráð ökutæki þurfa einnig að fylgja RDE-mörkum um köfnunarefnisoxíð samkvæmt skilyrðum RDE.
2020
SEPTEMBER
Öll ökutæki þurfa að vera með uppgefin WLTP-gildi í þeim löndum sem samþykkja staðall Evrópusambandsins.